دانلود فایلهای پشتیبان

setup97

فایل اجرایی

دانلود

Ammyy

نرم افزار پشتیبان آنلاین

دانلود

supremo

نرم افزار پشتیبان آنلاین

دانلود

Any desk

نرم افزار جهت پشتیبانی آنلاین

دانلود

SQl32

فایل بانک اطلاعاتی حجم: 36 مگ

دانلود

SQL64bit

فایل بانک اطلاعاتی حجم: 55 مگ

دانلود

SQLManagment32bit

فایل مدیریت بانک اطلاعات حجم: 40مگ

دانلود

SQLManagment64

فایل مدیریت بانک اطلاعات حجم: 35مگ

دانلود