خزانه داری

- امکانات کلی
- امکانات ویژه
تست 4

نظرات در مورد این محصول
تعداد نظرات موجود : (۰ نظر)

نظر خود را ثبت کنید

برای ثبت نظر و یا امتیازدهی باید وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید
ثبت نام | ورود به سایت


نرم افزار خزانه داری ترازنگار
تعبیر خزانه به شکل امروزی در ایران بعد از سال‌های انقلاب مشروطه مطرح شد.
.پس از تشکیل مجلس و وضع قوانین برای امور مختلف کشور، قانونی هم به نام تشکیلات وزارت مالیه کل مملکت در سال 1286 هجری شمسی تصویب و ناصرالملک به‌عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رأی اعتماد گرفت و در ماده (13) قانون تشکیل وزارت مالیه کل مملکت، اصول و وظایف خزانه‌داری کل تعیین شد.
در سال 1289 هجری شمسی، خزانه‌داری کل، گمرک و وصول عایدات به‌عنوان مهم‌ترین سازمان‌های وزارت مالیه مطرح شد.در سال 1290 وزارت مالیه به 9 اداره، دایره وزارتی، تشخیص عایدات و خالصات و مسکوکات خزانه‌داری کل، محاسبات کل و دیون عمومی و وظایف گمرکات، محاکمات مالیه، کمیسیون تطبیق حوالجات، پرسنل و ملزومات و مجلس و مشاوره عالی برای محاکمات اداری تقسیم شد.
سال 1292 قانونی تحت عنوان «قانون تشکیل ترتیبات مالیاتی مملکت ایران» به تصویب مجلس رسید که خزانه‌داری کل را مأمور نظارت مستقیم نمود و تشکیلاتی نیز مناسب وظایف مذکور در همین قانون پیش‌بینی شد.
امکانات و گزارشات خزانه داری

- امکان جستجو چک با فیلترینگ ردیف شرح - بانک - سررسیدوترکیب شماره وصفحه
- امکان انتقال اسناد دریافتی وپرداختی به صورت گروهی از یک حساب به حساب دیگر
- امکان تجمیع اسناد اتوماتیک ( اسناد دریافتی وپرداختی وانتقالی ) در یک سند روزانه
- امکان تعریف شرحهای اتوماتیک جهت اسناددریافتنی ودرجریان وصول با امکان انتخاب فیلدهای دلخواه (شماره چک - ردیف.....)
- امکان رآس گیری چکها با امکان اعمال درصد
- امکان فراخوانی مشخصات چک ازاسناد دریافتنی جهت راس گیری وچاپ محاسبات
- امکان بررسی سابقه چک (جهت ردیابی چک(
- امکان دریافت چک نقد، حواله، سفته و تغییر محیط رسید
- امکان تغییر کدینگ استاندارد در محیط رسید
- امکان ارتباط دریافتها وپرداخت ها به اشخاص، پروژه، مرکز هزینه و ارزی به طور شناور
- امکان انتقال وضعیت دریافت ها وپرداخت ها ی اسناد
- امکان لیست دریافتی و پرداختی با ویژگی حذف وویرایش رسیدها
- امکان تعریف بانکهای مختلف
- امکان تعریف کدینگ استاندارد جهت سند اتوماتیک
- امکان تعریف فیلدهای مورد نیاز در رسید دریافت
- امکان تسهیم یک پرداخت با چند حساب مختلف در فاکتور پرداخت
- امکان چاپ رسید دریافت و پرداخت
- بررسی سابقه چک
- گزارش دفتر چکهای دریافتی با تفکیک پاس شده و نشده وکلیه چکها
- گزارش دفتر چکهای پرداختی با تفکیک پاس شده و نشده و کلیه چکها
- گزارش دفتر چکهای در جریان وصول پاس شده ونشده وکلیه چکها
- گزارش چکهای پرداخت شده به یک شخص ویا یک حساب
- گزارش چکهای دریافت شده از یک شخص و یا یک حسا ب
- گزارش هشدار چک
- گزارش دریافت روزانه چکی و نقدی
- معرفی صندوق و تنخواه
- ثبت کارمزد کارت به کارت و حواله در فیش پرداخت و دریافت
- ثبت اتوماتیک اسناد دریافت و پرداختقابلیت های ویژه نرم افزار

- حسابداری چند شرکتی در نرم افزار انبار قابل ارائه میباشد.
- ارائه گزارشات ماتریسی
- گروه نرم افزاری ترازنگار قابلیت پیاده سازی سفارشات نرم افزاری را بنا به درخواست مشتری ارائه میدهد.


تصویر و نام قطعه سریال قطعه نام لاتین قیمت (ریال)