کارواش

- امکانات کلی
- امکانات ویژه
تست 4

نظرات در مورد این محصول
تعداد نظرات موجود : (۰ نظر)

نظر خود را ثبت کنید

برای ثبت نظر و یا امتیازدهی باید وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید
ثبت نام | ورود به سایت


نرم افزار کارواش ترازنگار

این نرم افزار، به صورت کاملا تخصصی برای کارواش طراحی و پیاده سازی شده است
کاملترین نرم افزار کارواش و اتوماسیون شستشوی ماشین ، با کاملترین گزارشات مدیریتی ، حسابداری و فروش ، شامل دسته بندی های ماشین ها بر اساس نوع و قیمت خدمات ، گزارشات فروش روزانه ماهانه و سالانه فروش ، گزارش تعدادی بر اساس خدمات و دهها گزارش متنوع دیگر...

قابلیت های نرم افزار کارواش

این نرم افزار دارای امکانات فراوان مدیریتی و صدور قبوض و فیش های لازم در کارواش می باشد
سفارش سازی نرم افزار به درخواست کاربران و مشترکین نرم افزار ترازنگار
صدور فیش به همراه محاسبه مالیات
صدور فیش برای انواع خودرو ها - دارای دسته بندی نوع خدمات و تعیین قیمت برای هر خدمت ویژه و دسته بندی شده برای نوع خودرو
امکان تعریف گروه خودرو به تعداد دلخواه
تعریف خودروهای جدید
تعریف کالا و امکان فروش کالا همزمان با ارائه سرویس به مشتری
تعریف جایگاه و مشاهده عملکرد هر جایگاه
ثبت پلاک خودرو ها و سوابق مشتریان
تعریف پرسنل ثبت کاربران و گزارش از فروش تفکیکی بر اساس هر کاربر
تعریف پورسانت پرسنل به ازای هر سرویس_ درصد پرسنل خود را به نرم افزار بسپارید و تنها با انتخاب پرسنل و کارگری که روی خودرو کار میکند در پایان روز از میزان عملکرد آن مطلع شوید، همچنین شما با استفاده از سیستم نظرسنجی می توانید از میزان رضایت مشتری از پرسنلها خود مطلع شوید
گزارش فروش روزانه - ماهانه و تفکیکی


گزارش فروش بر اساس نوع خدمت
ثبت هزینه های کارواش
تسویه با پرسنل
عملکرد پرسنل
امکان تعیین سطح دسترسی برای کاربران مختلف
دارای قفل سخت افزاری برای امنیت بیشتر نرم افزار
دارای تنظیمات تخفیف درصدی و درصد مالیات برای تغیرات سالانه
محاسبه سود و زیان و حسابداری مجموعه
گزارشات متنوع مالی - پرداخت ها و دریافت ها بر اساس اشخاص و حقوق و دستمزد پرسنل
امکان ثبت لوگوی مجموعه در فاکتورهای مجموعه
امکان مشاهده سوابق مشتری به صورت کامل و تنها با یک کلیک
امکان رزو و دریافت کارت شارژ
ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و روان‬ .
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی و ﻧﺼﺐ و آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن‬ در محل
و دهها امکان متنوع دیگر


ﻧﺮم اﻓﺰار حسابداری ترازنگار ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی روز و ﻣﺘﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ، دﻗﺖ و‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﮐﺎرﺑﺮان و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی روز ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎ و وﯾﺮاﯾﺶ ﻫﺎی‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و دارای اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اگر به دنبال کوتاه ترین مسیر برای رسیدن به یک نرم افزار حسابداری کامل ، سریع ، زیبا و قابل اعتماد هستید ، ما آن را به شما هدیه می دهیم.تصویر و نام قطعه سریال قطعه نام لاتین قیمت (ریال)