درباره مابا ارائه راهکارهای جامع مالی شما را یاری می دهیم تا بتوانید کسب و کارتان را توسعه داده و مسیر پیشرفت مجموعه خود را هموار سازید.

ترازنگار با ارائه نرم افزار های مالی و پرسنلی خود به سازمان شما کمک می کند تا بتوانید خدمات و محصولات خود را با کیفیت بیشتری عرضه کنید.

گروه نرم افزاری ترازنگار از سال 1384 با هدف ارائه خدمات نرم افزاری و با تمرکز بر تولید نرم افزارهای مالی و پرسنلی به صورت رسمی آغاز به کار کرد. از ابتدا مبنای کار خود را بر تامین نیازهای مشتریان نهادیم تا با ارائه نرم افزارهای مالی و پرسنلی به عنوان ابزاری قدرتمند در جهت بهبود روند مالی سازمان آن ها اقدام کند.

هم اکنون مشتریان وفادار ترازنگار در صنایع گوناگون تولیدی، خدماتی و بازرگانی در بیش از 10 استان کشور ، در حال استفاده از نرم افزارهای مالی و پرسنلی ما می باشند.